+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

PPL

Cilj obuke

Teorijska obuka za sticanje dozvole pilota aviona ili helikoptera (PPL), predstavlja obuku koja se sastoji od teorijske nastave do nivoa PPL(A) odnosno PPL(H), neophodne za sticanje dozvole pilota aviona/helikoptera ((PPL(A)/ PPL(H)) i pripreme kandidata za polaganje ispita iz teorijskog dela.

Ulazni zahtevi za pohađanje teorijske obuke ili dela obuke

Kandidat mora da ispuni sledeće ulazne zahteve pre započinjanja teorijske obuke za sticanje dozvole pilota aviona/helikoptera PPL(A/H):

  • da bi se prijavio na kurs, kandidat mora imati najmanje 16 godina;
  • položi ulazni test iz engleskog jezika;
  • položi ulazni test iz matematike;
  • položi ulazni test iz fizike.

Polaganje ulaznih testova organizuje Vazduhoplovna akademija pre početka obuke, a kandidat može da pohađa nastavu samo ukoliko je položio ulazne testove.

Struktura teorijske obuke

Obuka se sastoji od teorijskog dela obuke, praktičnog dela obuke na simulatoru i proveru znanja.

Obuka za sticanje dozvole pilota aviona/helikoptera PPL traje najmanje 25 radnih dana ukoliko se ima u vidu da na samo trajanje obuke značajno utiče redovno pohađanje nastave, kao i posvećenost kandidata.

Za vreme trajanja obuke kandidati imaju 48 sati slobodnog vremena u toku sedmice, a između dva radna dana minimum 12 sati odmora.

PLAN I PROGRAM OBUKE (TEORIJSKA OBUKA)
Predmet Broj ČASOVA
(Broj testova napretka po predmetu)
Br. Naziv kod PPL(A) PPL(H)
1. Vazduhoplovni propisi i procedure kontrole letenja LAW 14 15
(1) (1)
2. Poznavanje vazduhoplova AGK 28 29
(1) (1)
3. Performanse i planiranje leta FPP 4 6
(0) (0)
4. Ljudske mogućnosti i ograničenja HPL 8 8
(1) (1)
5. Meteorologija MET 26 26
(1) (1)
6. Navigacija NAV 30 30
(2) (2)
7. Operativne procedure OPS 8 8
(0) (0)
8. Teorija letenja PRF 12 14
(1) (1)
9. Komunikacije COM 10 10
(1) (1)
140 140


U toku obuke organizuju se testovi napretka kojima se prate postignuća kandidata. Proces provere znanja se zasniva na pitanjima sa više ponuđenih odgovora. Svako pitanje sadrži najmanje 4 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan.*NAPOMENA: Trajanje predavanja u okviru PPL obuke je izraženo brojem časova, gde jedan nastavni čas podrazumeva predavanje u trajanju od 45 minuta.

Broj testova napretka za svaki predmet tokom obuke je prikazan u tabeli iznad.

Nakon završetka obuke, svi kandidati su u obavezi da polože završni ispit iz svakog predmeta koji su pohađali. Uslov za polaganje završnog ispita je prisustvo kandidata na 80% časova.

Kandidat može da se prijavi za polaganje ispita pred Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije tek nakon uspešnog polaganja završnih ispita iz svih predmeta i dobijanja ATO preporuke (FORM PEL N101A).