+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Osoblje koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom

Cilj obuke

Cilj obuke za sticanje potvrde o obučenosti osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom je osposobljavanje kandidata za bezbednu manipulaciju gorivima i mazivima za vazduhoplove.

Vrste osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom

Pod osobljem koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom, kao jedne od kategorija osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja, podrazumevaju se punilac, pomoćnik punioca i skladištar.

 • punilac obavlja sledeće poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom:
  • rukuje opremom i uređajima za punjenje vazduhoplova gorivom;
  • upravlja cisternom sa gorivom;
  • vrši nadzor nad obavljanjem pomoćnih poslova snabdevanja vazduhoplova gorivom.
 • pomoćnik  punioca  obavlja  pomoćne,  manje  složene  poslove  snabdevanja vazduhoplova gorivom (rukovanje  opremom  i  uređajima  za  punjenje  vazduhoplova  gorivom) pod nadzorom punioca.
 • skladištar obavlja poslove prijema goriva iz rafinerije, vrši kontrolu vrste i kvaliteta goriva i skladištenje goriva.

Uslovi za pohađanje kursa

Stručnoj obuci za sticanje potvrde o obučenosti osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom mogu da pristupe lica koja imaju:

 • najmanje 21 godinu života, ako je reč o kandidatima za punioca, odnosno najmanje 18 godina života, ako je reč o kandidatima za pomoćnika punioca i za skladištara;
  najmanje treći stepen stručne spreme;
 • položen vozački ispit za vozačku dozvolu E kategorije, ako je reč o kandidatima za punioca;
 • odgovarajuću zdravstvenu sposobnost, što dokazuju lekarskim uverenjem iz ovlašćene zdravstvene ustanove;
 • položen stručni ispit za lica koja rukuju opasnim materijama ili učestvuju u pripremi za prevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih materija, u skladu sa propisom o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija.

Struktura obuke

Odobreni kurs osnovne obuke se sastoji iz: teorijske obuke, ispita iz osnovnog teorijskog znanja, praktične obuke i ocene praktičnog znanja.