+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Produžavanje važenja potvrde o obučenosti

Cilj obuke

Cilj obuke za produženje ovlašćenja je da kandidat obnovi stečena znanja i veštine, koje mu omogućavaju izvršavanje zadataka vezanih za poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu. Obuka u cilju produženja stečenih ovlašćenja se obavlja na 3 godine.

Vrste osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

Pod osobljem koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu, podrazumevaju se:

  • koordinator saobraćaja;
  • dispečer saobraćaja;
  • dispečer platforme;
  • kontrolor opsluživanja vazduhoplova, putnika i stvari;
  • balanser vazduhoplova;
  • rukovalac aerodromske opreme;
  • rukovalac generatora;
  • domaćica (domaćin) vazduhoplovnog pristaništa;
  • parker – signalista vazduhoplova.

 

Struktura obuke

Odobreni kurs za produženje ovlašćenja sastoji se od: teorijske obuke, ispita iz osnovnog teorijskog znanja, praktične obuke i ocene praktičnog znanja. Obuka po zanimanjima obuhvata sledeće predmete:

Koordinator saobraćaja

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazduhoplovni propisi 6
2.  Masa i centraža vazduhoplova 6
3.  Operativne procedure 6
4.  Bezbednost 6
  Ukupno 24

 

Dispečer saobraćaja

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazduhoplovni propisi 6
2.  Operativne procedure 6
3.  Bezbednost 6
  Ukupno 18

 

Kontrolor opsluživanja vazduhoplova, putnika i stvari

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazduhoplovni propisi 6
2.  Operativne procedure 6
3.  Bezbednost 6
  Ukupno 18

 

Balanser vazduhoplova

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazduhoplovni propisi 6
2.  Masa i centraža vazduhoplova 6
3.  Operativne procedure 3
4.  Bezbednost 3
  Ukupno 18

 

Dispečer platforme

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
2.  Vazduhoplovni propisi 3  –
3.  Operativne procedure 6  –
4.  Bezbednost 6  –
5.  Tip aerodromske opreme  6
  Ukupno 18 9

 

Rukovalac aerodromskom opremom

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
2.  Vazduhoplovni propisi 6  –
3.  Bezbednost 6  –
4.  Tip aerodromske opreme 6
  Ukupno 15 9

 

Domaćica, domaćin aerodroma

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazduhoplovni propisi 6  –
2.  Operativne procedure 6  –
3.  Bezbednost 6  –
  Ukupno 18

 

Parker – signalista vazduhoplova

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
2.  Vazduhoplovni propisi 6  –
3.  Bezbednost 6  –
4.  Zemaljska siganalizacija  – 6
  Ukupno 15 9

 

Rukovalac generatora

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
2.  Vazduhoplovni propisi 6  –
3.  Bezbednost 6  –
4.  Zemaljski agregati na aerodromu  – 6
  Ukupno 15 9