+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Sticanje potvrde o obučenosti

Zemaljsko osoblje – sticanje potvrde o obučenosti

Cilj obuke

Cilj obuke za sticanje ovlašćenja je da se kandidat osposobi tako da stekne znanja i veštine koje mu omogućavaju izvršavanje zadataka vezanih za poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu.

Ovlašćeno osoblje bi trebalo da poseduje opšte znanje jezika koji se koristi u organizaciji, uključujući i poznavanje uobičajenih vazduhoplovnih izraza na engleskom jeziku. Nivo znanja bi trebalo da bude takav da kandidat bude u stanju da:

 • čita i razume uputstva i tehničke priručnike koji se koriste u organizaciji;
 • piše tehničke beleške i beleške u dokumentaciji, koje će biti razumljive onima sa kojima su obično dužni da komuniciraju;
 • čita i razume kompanijske procedure;
 • razgovara na takvom nivou koji će sprečiti bilo kakve nesporazume pri korišćenju svog ovlašćenja u praksi.

U svim slučajevima nivo razumevanja mora biti u skladu sa dobijenim ovlašćenjem.

Vrste osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu

Pod osobljem koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu,  podrazumevaju se:

 • koordinator saobraćaja;
 • dispečer saobraćaja;
 • dispečer platforme;
 • kontrolor opsluživanja vazduhoplova, putnika i stvari;
 • balanser vazduhoplova;
 • rukovalac aerodromske opreme;
 • rukovalac generatora;
 • domaćica (domaćin) vazduhoplovnog pristaništa;
 • parker – signalista vazduhoplova.

Struktura obuke

Odobreni kurs osnove obuke se sastoji: teorijske obuke, ispita iz osnovnog teorijskog znanja, praktične obuke i ocene praktičnog znanja. Inicijalna obuka po zanimanjima obuhvata sledeće predmete:

 

Koordinator saobraćaja

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1. Vazdušni saobraćaj 6
2. Poznavanje vazduhoplova 3 3
3. Vazduhoplovni propisi 9
4. Masa i centraža vazduhoplova 12
5. Aerodromska infrastruktura 6
6. Kretanje po operativnim površinama 6
7. Operativne procedure 12
8. Bezbednost 6
9. Engleski jezik – stručni 6
  Ukupno 66 3

 

 

Dispečer saobraćaja

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1. Vazdušni saobraćaj 9
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6
4.  Masa i centraža vazduhoplova 6
5.  Aerodromska infrastruktura 6
6.  Kretanje po operativnim površinama 6
7. Operativne procedure 12
8. Bezbednost 6
9. Engleski jezik – stručni 6
  Ukupno 60 3

 

 

Kontrolor opsluživanja vazduhoplova, putnika i stvari

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1. Vazdušni saobraćaj 6
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6
4.  Masa i centraža vazduhoplova 6
5. Aerodromska infrastruktura 6
6. Kretanje po operativnim površinama 6
7. Operativne procedure 12
8. Bezbednost 6
9. Engleski jezik – stručni 6
  Ukupno 57 3

 

 

Balanser vazduhoplova

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1. Vazdušni saobraćaj 6
2.  Poznavanje vazduhoplova 6
3.  Vazduhoplovni propisi 6
4.  Masa i centraža vazduhoplova 12 12
5.  Aerodromska infrastruktura 6
6.  Kretanje po operativnim površinama 3
7. Operativne procedure 9
8. Bezbednost 6
9. Engleski jezik – stručni 6
  Ukupno 60 12

 

 

Dispečer platforme

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazdušni saobraćaj 6  –
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6  –
4.  Masa i centraža vazduhoplova 6  –
5.  Aerodromska infrastruktura 6  –
6.  Kretanje po operativnim površinama 6  –
7.  Operativne procedure 12  –
8.  Bezbednost 6  –
9.  Engleski jezik – stručni 6  –
10.  Tip aerodromske opreme 3 15
  Ukupno 60 18

 

 

Rukovalac aerodromskom opremom

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazdušni saobraćaj 6  –
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6  –
4.  Aerodromska infrastruktura 6  –
5.  Kretanje po operativnim površinama 6  –
6.  Bezbednost 6  –
7.  Tip aerodromske opreme  – 12
  Ukupno 57 15

 

 

Domaćica, domaćin aerodroma

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Poznavanje vazduhoplova 6  –
2.  Vazduhoplovni propisi 3 3
3.  Aerodromska infrastruktura 3  –
4.  Kretanje po operativnim površinama 3  –
5.  Operativne procedure 6  –
6.  Bezbednost 6  –
  Ukupno 27 3

 

 

Parker – signalista vazduhoplova

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazdušni saobraćaj 6  
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6  
4.  Aerodromska infrastruktura 3  
5.  Kretanje po operativnim površinama 6  
6.  Bezbednost 6  
7.  Zemaljska signalizacija   12
  Ukupno 30 15

 

 

Rukovalac generatora

  Naziv predmeta Fond časova
Teorija Praksa
1.  Vazdušni saobraćaj 6  
2.  Poznavanje vazduhoplova 3 3
3.  Vazduhoplovni propisi 6  
4.  Aerodromska infrastruktura 3  
5.  Kretanje po operativnim površinama 6  
6.  Bezbednost 6  
7.  Zemaljski agregati na aerodromu   12
  Ukupno 30 15