+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Uslovi za izlazak na ispit

Da bi ste pristupili polaganju ispita u Vazduhoplovnoj akademiji neophodno je da:

  1. popunite ispitnu prijavu
  2. uplatite troškove ispita na žiroračun Vazduhoplovne akademije: 840-1640666-07
  3. dostavite kopiju lične karte ili pasoša
  4. dostavite kopiju PPL ili ATPL dozvole ukoliko je posedujete.

Popunjenu prijavu, dokaz o uplati ispitnih troškova kao i kopiju lične karte ili pasoša i PPL/ATPL dozvole (ukoliko je posedujete) dostavljate u Sekretarijat Vazduhoplovne akademije najkasnije 2 nedelje pre termina za polaganje ispita.

Prijavu za kurs / polaganje ispita, kao i raspored polaganja, možete preuzeti na sajtu Vazduhoplovne akademije covo.vakademija.edu.rs