+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Kriterijumi ocenjivanja

Ocenjivanje stručnosti u jeziku je koncipirano tako da odražava skup zadataka koje izvode piloti, ali sa posebnim osvrtom na jezik, a ne na operativne procedure. Ono mora da utvrdi sposobnost kandidata da govori i sluša. Ocenjivanje je podeljeno u sledeća tri elementa:

 1. Slušanje – ocenjivanje razumevanja;
 2. Govor – ocenjivanje izgovora, tečnosti, strukture i fonda reči;
 3. Interakcija.

Indirektna ocenjivanja znanja u gramatici, čitanju i pisanju, nisu odgovarajuća.

Ocenjivanje mora utvrditi jezičke veštine kandidata u sledećim oblastima:

 • Izgovor:
  • mera u kojoj su izgovor, naglasak, ritam i intonacija pod uticajem kandidatovog prvog jezika ili nacionalnih varijacija i koliko ometaju lakoću razumevanja engleskog jezika.
 • Struktura:
  • sposobnost kandidata da koristi osnovne i složene gramatičke strukture,
  • meru u kojoj greške kandidata utiču na značenje upotrebljenih reči / rečenica.
 • Fond reči:
  • obim i preciznost fonda reči koji se koristi,
  • sposobnost kandidata da uspešno parafrazira kada mu nedostaju reči.
 • Tečnost:
  • tempo,
  • oklevanje,
  • uvežbanost u odnosu na sponatani govor,
  • korišćenje veznika.
 • Razumevanje:
  • uobičajenih, konkretnih i tema vezanih za posao;
  • lingvističkih i situacionih komplikacija ili neočekivanog obrtaja događaja.

Napomena: Akcenat (ili varijante akcenata) koji se koristi u ispitnom materijalu mora biti dovoljno razumljiv za međunarodnu zajednicu korisnika.

 • Interakcija
  • kvalitet odgovora (istovremen, odgovarajući i informativni);
  • sposobnost da započne i održi razmene:
   • uobičajenih, konkretnih i tema vezanih za posao;
   • kada postupa sa neočekivanim obrtom događaja;
  • sposobnost da postupa sa očiglednim nesporazumima putem provere, potvrde ili razjašnjavanja.

Ocenjivanje gore navedenih jezičkih veština se vrši pomoću skale procene stručnosti u jeziku koja je data u Dodatku 2 PART FCL.