+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Ispiti

Prijava i termini polaganja ispita za sticanje nacionalne PART-66 dozvole

Kandidati koji žele da polažu ispit u  jednom od termina datih u tabeli moraju najkasnije 2 nedelje pre datuma polaganja ispita dostaviti:

  • overenu kopiju “Izveštaja o priznavanju ispita” (Examination Credit Report) izdatog od strane DCV-a Republike Srbije;
  • popunjenu ispitnu prijavu;
  • očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte i 1 fotografijy;
  • kopiju PART-66 dozvole (ako je poseduju).

Potrebnu dokumentaciju kandidati mogu predati Zorici Starčević (kancelarija Računovodstva), utorkom i četvrtkom 10č – 16č.

* ispiti se polažu u skladu sa Pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima, izdatim od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

 

Uputstvo za dobijanje istog možete naći na sledećim linkovima:

Raspored polaganja ispita:

Sledeći ispitni rok će biti organizovan u periodu od 10.09. do 30.09.2016.
Prijava ispita će biti moguća od 20.08.2016.

Modul Kategorija Datum Trajanje ispita (min)
Delovi M1 B1/B2 01.03.2016.
Delovi M2 B1/B2 01.03.2016.
Delovi M3 B1/B2 05.03.2016.
Delovi M4 B1/B2 05.03.2016.
Delovi M5 B1/B2 04.03.2016.
M3 B1/B2 02.03.2016. 25
M4 B1 04.04.2016. 50
M4 B2 03.03.2016. 90
M5 B1.1 02.03.2016. 50
M5 B2 15.03.2016. 90
M7A B1 05.03.2016. 140
M7A B2 12.03.2016. 115
M8 B1/B2 11.03.2016. 25
M9A B1/B2 01.03.2016. 40
M10 B1/B2 08.03.2016. 60
Deo M11A (11.19 – 11.21) B1 01.03.2016. 10
Delovi M11A B1 12.03.2016.
M14 B2 09.03.2016. 30
M15 B1 10.03.2016. 115
M16 B1 16.03.2016. 90
M17A B1 11.03.2016. 40

Termini polaganja ispita:

Datum polaganja xx.xx.2016.          
Modul (kategorija) Vreme početka ispita Kabinet Broj pitanja Vreme trajanja ispita Broj eseja Vreme pisanja eseja
             
             

Termini i učionice u kojima će se polagati ispiti će biti objavljeni najkasnije 7 dana pre datuma polaganja ispita.

Ispiti koji se polažu u slučaju dodavanja (pod)kategorije u već postojeću PART-66 dozvolu

Dozvola B1 kategorije, da uključi B2 kategoriju

Za upis dodatne B2 kategorije u PART-66 B1 dozvolu potrebno je položiti sledeće predmete kategorije i nivoa za B2:

Postojeća kategorija Moduli nivoa B2 koji se polažu
B1 M4 Delovi M5 (5.1-5.3; 5.5b; 5.6-5.10) M7.4 Delovi M13 (13.20; 13.21; 13.22)

NAPOMENA:

Na ispitnoj prijavi ne popunjavajte Modul 07A, zato što se pitanja za M7.4 polažu zajedno sa ispitom iz predmeta Digitalni tehnički sistemi elektronskih instrumenata (Modul 05).

U slučaju da kandidat na ispitnoj prijavi popuni polje za M07A, polagaće kompletan modul (test + 2 eseja) u terminu predviđenom za taj ispit!

  • Dozvola B2 kategorije, da uključi B1 potkategoriju.

Za upis dodatne B1 kategorije u PART 66 B2 dozvolu potrebno je položiti sledeće predmete kategorije i nivoa za B1:

Postojeća kategorija U kategoriju Moduli nivoa B1 koji se polažu
B2 B1.1 6 7 Delovi M11A (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 15 17
B2 B1.2 6 7 Delovi M11B (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 16 17
B2 B1.3 6 7 Delovi M12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
B2 B1.4 6 7 Delovi M12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

NAPOMENA:

Na ispitnoj prijavi popunjavate polje za Modul 11 odnosno 12, s tim što na ispitu polažete samo deo modula koji je dat u tabeli.

PART-66 dozvola B2 kategorije, da uključi A podkategoriju

Za upis dodatne A potkategorije u PAPT-66 B2 dozvolu potrebno je položiti sledeće predmete kategorije i nivoa za A:

Postojeća kategorija U kategoriju Moduli nivoa B1 koji se polažu
B2 A1 Delovi M6 (6.3.1b, 6.3.2, 6.3.3, 6.6b) Delovi M7A (7.8-7.13; 7.19b) Delovi M11A (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 15 17
B2 A2 Delovi M6 (6.3.1b, 6.3.2, 6.3.3, 6.6b) Delovi M7A (7.8-7.13; 7.19b) Delovi M11B (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 16 17
B2 A3 Delovi M6 (6.3.1b, 6.3.2, 6.3.3, 6.6b) Delovi M7A (7.8-7.13; 7.19b) Delovi M12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
B2 A4 Delovi M6 (6.3.1b, 6.3.2, 6.3.3, 6.6b) Delovi M7A (7.8-7.13; 7.19b) Delovi M12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

Sve dodatne informacije u vezi sa uslovima za sticanje PART-66 dozvole, dodavanje kategorije ili podkategorije na već postojeću dozvolu možete naći na adresi:

http://cad.gov.rs/osoblje.php?page=neletacko1