+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Испити

ријава и термини полагања испита за стицање националне PART-66 дозволе

 

Кандидати који желе да полажу испит у једном од термина датих у табели морају најкасније 2 недеље пре датума полагања испита доставити:

  1. копију “Извештаја о признавању испита” (Examination Credit Report) издатог од стране ДЦВ-а Републике Србије;
  2. попуњену пријаву испита
  3. очитану личну карту или копију личне карте и 1 фотографијy;
  4. копију PART-66 дозволе (ако је поседују).

Kaндидати који не дoставе комплетну документацију у предвиђеном року неће моћи да приступе полагању испита.

Потребну документацију кандидати могу предати:

  • Зорици Старчевић (канцеларија Рачуноводства), уторком и четвртком од 10ч – 16ч или
  • у просторијама Ваздухопловне академије у ЈАТ Техници, уторком или четвртком од 9ч-14ч

 

* испити се полажу у складу са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима, издатим од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

 

Упутство за добијање истог можете наћи на следећим линковима:

 

http://www.cad.gov.rs/docs/plovidbenost/osoblje/Examination%20Credit%20Report.pdf
http://www.cad.gov.rs/docs/plovidbenost/osoblje/Procedura za priznavanje MODULA.pdf

 

Распоред полагања испита:

Предмет

Категорија

Датум

Број питања

Део M1

B1/B2

Део M2

B1/B2

Део M3

B1/B2

Део M4

B1/B2

Део M5

(B1->B2)-

 

Део M6

B1/B2-

Део M7A

B1/B2

Део M15

B1/B2

Део M17A

B1/B2

M3

B1/B2

52

M4

B1

20

M4

B2

40

M6

B1

72

M6

B2

60

M7A

B1

80

M7A

B2

60

M8

B1/B2

20

M9A

B1/B

30.11.2019.

20

М10

B1/B2

24.12.2019.

40

Део M11A (11.19 – 11.21)

B1

4

Део M11A (B2 -> B1.1)

B1

M12

B1

128

Део M13 (13.20-13.20)

B2

8

M14

B2

 –

24

M15

B1

72

M17A

B1

32

 


Услови испитивања:

Термини и учионице у којима ће се полагати испити ће бити објављени најкасније 7 дана пре датума полагања испита.

 

Датум испита

21.12.2019.

 

 

 

 

 

Модул

(категорија)

Време почетка испита

Учионица

Број питања

Трајање испита 

Број есеја

Време за писање есеја

М10 (B1/B2)

14:00

ЦОВО

40

50 мин

1

20 мин

 ЦОВО

 –

 –

 ЦОВО

 –

 

 

 

 

Испити који се полажу у случају додавања (под)категорије у већ постојећу PART-66 дозволу

Дозвола Б1 категорије, да укључи Б2 категорију

За упис додатне Б2 категорије у PART-66 Б1 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за Б2:

Постојећа категорија Модули нивоа Б2 који се полажу
Б1 М4 Делови М5 (5.1-5.3; 5.5б; 5.6-5.10) М7.4 Делови М13 (13.20; 13.21; 13.22)

НАПОМЕНА:

На испитној пријави не попуњавајте Модул 07А, зато што се питања за М7.4 полажу заједно са испитом из предмета Дигитални технички системи електронских инструмената (Модул 05).

У случају да кандидат на испитној пријави попуни поље за М07А, полагаће комплетан модул (тест + 2 есеја) у термину предвиђеном за тај испит!

  • Дозвола Б2 категорије, да укључи Б1 поткатегорију.

За упис додатне Б1 категорије у ПАРТ 66 Б2 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за Б1:

Постојећа категорија У категорију Модули нивоа Б1 који се полажу
Б2 Б1.1 6 7 Делови М11А (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 15 17
Б2 Б1.2 6 7 Делови М11Б (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 16 17
Б2 Б1.3 6 7 Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
Б2 Б1.4 6 7 Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

НАПОМЕНА:

На испитној пријави попуњавате поље за Модул 11 односно 12, с тим што на испиту полажете само део модула који је дат у табели.

PART-66 дозвола Б2 категорије, да укључи А подкатегорију

За упис додатне А поткатегорије у PAPT-66 Б2 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за А:

Постојећа категорија У категорију Модули нивоа Б1 који се полажу
Б2 А1 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М11А (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 15 17
Б2 А2 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М11Б (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 16 17
Б2 А3 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
Б2 А4 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

Све додатне информације у вези са условима за стицање PART-66 дозволе, додавање категорије или подкатегорије на већ постојећу дозволу можете наћи на адреси:

http://cad.gov.rs/osoblje.php?page=neletacko1

 

 


31