+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Lista odobrenih obuka

Lista odobrenih obuka koje nudi Vazduhoplovna akademija

Osnovna obuka Kategorija / Podkategorija EASA.147.0041 RS.147.0002
A A1   X
A2   X
A3   X
A4   X
B1 B1.1 X X
B1.2 X X
B1.3   X
B1.4   X
B2   X X

 

Tip vazduhoplova na kojem se vrši obuka Vazduhoplov EASA.147.0041 RS.147.0002
Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) X  
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) X  
     
     

X = dostupna   P = čeka se na odobrenje