+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Листа одобрених обука

Листа одобрених обука које нуди Ваздухопловна академија

Основна обука Категорија / Подкатегорија EASA.147.0041 RS.147.0002
A A1   X
A2   X
A3   X
A4   X
B1 B1.1 X X
B1.2 X X
B1.3   X
B1.4   X
B2   X X

 

Тип ваздухоплова на којем се врши обука Ваздухоплов EASA.147.0041 RS.147.0002
Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) X  
Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) X  
     
     

X = доступна   P = чека се на одобрење