+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Vazduhoplovna akdemija kao najstarija i jedina državna škola u oblasti školovanja vazduhoplovnih kadrova uporedno sa razvojem modernog srednjeg stručnog obrazovanja razvija i svoj centar za obuku.

Centar za obuku u okviru Vazduhoplovne akademije obuhvata:

  • Centar za obuku pilota po Part FCL;
  • Centar za obuku vazduhoplovno – tehničkog osoblja po Part 66/147;
  • Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu;
  • Centar za testiranje znanja engleskog jezika za pilote aviona i pilote helikoptera (Language Proficiency);
  • Centar za obuku osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu;
  • Centar za obuku osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom.

Centar poseduje stručan tim instruktora iz različitih oblasti vazdušnog saobraćaja i modernu opremu što nam omogućava da kandidate obučimo na najbolji mogući način.

Nudimo profesionalnost, stručnost i kvalitet.

Kapaciteti i oprema Centra za obuku odgovaraju nacionalnim i međunarodnim standardima.

Odobrenje za rad, saglasnost na nastavni plan i program i kontrolu rada Centra za obuku vrši Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Evropska agencija za bezbednosta vazdušnog saobraćaja.

Potvrde o pravu na obučavanje