+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Центар за обуку ваздухопловног особља

Ваздухопловна акдемија као најстарија и једина државна школа у области школовања ваздухопловних кадрова упоредно са развојем модерног средњег стручног образовања развија и свој центар за обуку.

Центар за обуку у оквиру Ваздухопловне академије обухвата:

  • Центар за обуку пилота по Part FCL;
  • Центар за обуку ваздухопловно – техничког особља по Part 66/147;
  • Центар за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству;
  • Центар за тестирање знања енглеског језика за пилоте авиона и пилоте хеликоптера (Language Proficiency);
  • Центар за обуку особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу;
  • Центар за обуку особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом.

Центар поседује стручан тим инструктора из различитих области ваздушног саобраћаја и модерну опрему што нам омогућава да кандидате обучимо на најбољи могући начин.

Нудимо професионалност, стручност и квалитет.

Капацитети и опрема Центра за обуку одговарају националним и међународним стандардима.

Одобрење за рад, сагласност на наставни план и програм и контролу рада Центра за обуку врши Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Европска агенција за безбедноста ваздушног саобраћаја.

Потврде о праву на обучавање